VODITELJI

Luka Marinko
064 109 781
luka.marinko@skavt.net

AKELA: Katja Černelič
070 716 099
katja.cernelic@skavt.net

Urška Repanšek
040 247 666
noroprijetna.levinja@gmail.com

brat Jaro
031 735 644
jaroslav.knezevic@rkc.si

Janez Kunstelj
064 137 111
janez.kunstelj@gmail.com

Matej Lovšin
064 107 262
matej.lovsin99@gmail.com

Matic Bartol
064 160 275
mmmbartol@gmail.com

Anže Marinko
064 108 781
amarinko@skavt.net

Domen Golob
051 646 762
domen.golob.px@gmail.com

Andrej Čuk
051 485 260
cuk.andrej96@gmail.com

Ana Bartol
064 159 275
anna.bartool@gmail.com

Sara Marinko
064 114 781
saramarinko1@gmail.com

Jure Kosmač
070 560 655
lokjure@gmail.com

BALU: župnik Janez Gerčar
01 839 43 68
janez.gercar@rkc.si

KAČA KAJA: Sara Marinko
031 285 570
sara.marinko@gmail.com

IKI: Eva Lovšin
064 121 520
eva.lovsin10@gmail.com

BAGIRA: Jakob Čuk
040460211
cuk.jakob97@gmail.com

VEJE

vv

Krdelo mavričnih kožuščkov

Več

iv

Četa homške mularije

Več

nopp

Noviciat

Več

pp

Klan homška klapa

Več

SKVO

Skupnost voditeljev

Več

Volčiči in volkuljice je celotno ime za okrajšavo VV.
Krdelo mavričnih kožuščkov je ime naših homških volčičev in volkuljic.
VV so stari od 3. razreda osnovne šole do vključno 5. razreda.
Sveti Frančišek Asiški je zavetnik veje.
Barva, ki predstavlja naše najmlajše je rumena.

Molitev veje VV:
Gospod, naj te srečam v vsakem jutru in večeru, v vetru in soncu sredi trat in studencev, gozdov in planin. Naj te ljubim v vsakem človeku in ti ostanem zvest v svojih dolžnostih. Amen.

Izvidniki in vodnice je celotno ime za okrajšavo IV.
Četa homške mularije je ime naših homških izvidnikov in vodnic.
IV so stari od 6. razreda osnovne šole do vključno 1. letnika srednje šole.
Sveti Jurij je zavetnik veje.
Barva, ki predstavlja četo je zelena.

Molitev veje IV:
Gospod Jezus, daj da bo moja vest prema kot visoka smreka, ki se dviga proti nebu, da bo moja velikodušnost kot studenec, ki vedno daje in se nikdar ne izčrpa, da bo moja duša kristalno čista kot potoki, ki jih rode brezmadežni snegovi, da bo moja volja kot granit, ki se ne okrši, da bo imela moja mladost po vseh gorskih stezah Tebe za prijatelja svoje neprestane poti navzgor in da bo križ ob poti kakor srečanje s prijateljem in tako bodi vedno! Amen.

Novi popotniki in popotnice je celotno ime za okrajšavo NOPP.
Noviciat še nima svojega lastnega imena.
NOPP so v 2. letniku srednje šole.
Sveti Pavel je zavetnik veje.
Barva, ki predstavlja noviciat je rdeča.

Molitev veje NOPP:
Gospod, uči me velikodušnosti, da ti bom služil/a, kakor zaslužiš, da bom dajal/a, ne da bi štel/a, da se bom bojeval/a, ne da bi mislil/a na rane, da bom delal/a, ne da bi iskal/a počitka, da se bom žrtvoval/a, ne da bi pričakoval/a druge zahvale kakor zavest, da vršim Tvojo sveto voljo. Amen.

Popotniki in popotnice je celotno ime za okrajšavo PP.
Klan homška klapa je ime naših homških popotnikov in popotnic.
PP so stari od 16. do 21. let.
Sveti Pavel je zavetnik veje.
Barva, ki predstavlja klan je rdeča.

Molitev veje PP:
Gospod, uči me velikodušnosti, da ti bom služil/a, kakor zaslužiš, da bom dajal/a, ne da bi štel/a, da se bom bojeval/a, ne da bi mislil/a na rane, da bom delal/a, ne da bi iskal/a počitka, da se bom žrtvoval/a, ne da bi pričakoval/a druge zahvale kakor zavest, da vršim Tvojo sveto voljo. Amen.

Skupnost voditeljev je celotno ime za okrajšavo SKVO.
Voditelji smo stari od 19. let naprej.
Barva, ki predstavlja voditelje je modra.

Molitev veje SKVO:
Gospod, kot skavtski voditelj/skavtska voditeljica nosim odgovornost za svojo skupino. Prosim te, pomagaj mi, da skavte in skavtinje spoznam in čutim potrebo, da jim pomagam. Zavedam se, da je moja drža in moj zgled važnejši, kakor so moje sposobnosti. Pomagaj mi, da bom dober, prijazen in velikodušen do vseh. Daj, da bo v moji skupini vladal pravi duh. Blagoslavljaj naše načrte in nas podpiraj, da bomo vedno bolj napredovali. Tako bo naša vzgoja dosegala vedno večje uspehe zdaj in v prihodnosti. V tvoje roke, Gospod, se vsega/vso izročam. Amen.

Vse Novice najdete na naši Facebook spletni strani

Homški Sončki

KOLEDAR DOGODKOV

SPONZORJI